Loading Events
Den Cirkadianska rytmen är en 24 timmars återkommande rytm som styr många olika funktioner i kroppen, bland annat vårt beteende, vår fysiologi, vår psykologi och vår ämnesomsättning. Dessa rytmer har utvecklats under årmiljoner och styr oss via ljus och mörker samt den nyckfulla mattillgången under året. Följer vi den Cirkadianska dygnsrytmen får vi bättre sömn, våra hormoner fungerar bättre och tränar man utefter denna rytm får vi bättre effekt av träningen.
Föreläsare är vår medlem Gerd Westholm Kjellgren.
Gerd hjälper hälsomedvetna till ett liv i rörelse, fyllt av energi och livsglädje. Sedan 2010 driver hon Ivera Livslust och har hjälpt och coachat individer och grupper med muskelavslappning genom djupgående massage, hitta rätt energi genom kost & hälsocoaching samt livsglädje och stresshantering via Mindfulness.
Länk till mötet: https://us02web.zoom.us/j/89485159894
Välkomna!

Share This Post, Choose Your Platform!