Loading Events

Vi börjar med en gemensam lunchbufée kl. 11:30. Alla betalar 175 kr inkl. moms för sin egen lunch på plats.

Föreningsstämman öppnas kl. 12:15 i en annan lokal på Rönneberga. Och beräknas avslutas 13:30.

Anmälan: Mailas till info@kvinnorforetag.nu senast den 4 april 2024.

Motioner: Mailas till info@kvinnorforetag.nu senast den 4 april 2024.

Frågor och synpunkter inkomna efter den 4 april kommer att behandlas under punkten Övriga ärenden under Årsstämman. Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på stämman.

Vill du anmäla ditt intresse att ta en förtroenderoll hör av dig till styrelsen.

Vi ser gärna att så många som möjligt kommer och påverkar föreningens framtid.

Välkommen!

Share This Post, Choose Your Platform!