Våra samarbetspartners

Postadress:
Box 7253
Kungsträdgårdsgatan 16
103 92 Stockholm

Kontakta Danica Pension:
Telefon: 0752-48 10 00
Hemsida: www.danica.se

Danica Pension är ett svenskt bolag som ägs av danska Danica Pension, Danmarks största livförsäkringsbolag. Danica ingår i Danske Bankkoncernen, en av Nordens största finanskoncerner. Med denna starka ägarstruktur kan vi kombinera en lång försäkringstradition med ett nytt, modernt arbetssätt. Danica ser det som en viktig uppgift att kontinuerligt anpassa sig till marknadens förändrade krav. Ett bra exempel är att Danica Pension var först i Sverige med fri flytträtt på pensionskapital. För mer information se www.danica.se.