Vår styrelse

2019 års styrelse

Styrelse valdes på Kvinnor & Företags föreningsstämma i mars 2019. Vi är 7 personer som med engagemang och vilja vill skapa en förening i vilken våra medlemmar ska hämta inspiration, erfarenhetsutbyte, nya affärsmöjligheter och relationer. Styrelsen representerar olika branscher och bakgrund. Vi kan nås på info@kvinnorforetag.nu

 • Sandra Molander – Ordförande, nyhetsbrev
 • Paula Lönnqvist – Vice ordförande, kalendarium
 • Sasha Norén – Kommunikation
 • Annika Öhrberg – Hemsida, medlemsrutiner, sekreterare
 • Karin Gifvas – Evenemang
 • Anette Dynesius – Inbjudningar

Adjungerande medlem

 • Noura Al-Aloul – Ekonomiansvarig, fakturering

Revisor

 • Vacant

Valberedning

 • Inge Forchhammer
 • Christina Pihl
 • Katharina Rogeman (suppleant)

Nomineringsgrupp för Årets Medlem 2020

 • Självskriven ledamot är Årets Medlem 2019
 • Annika Öhrberg
 • ?

Styrelsens mål 2019

 • Att rekrytera fler medlemmar och få bättre ekonomi.
 • Att ordna spännande föreläsningar.
 • Att kommunicera med medlemmarna genom nyhetsbrev och Facebook.
 • Att synliggöra och följa upp medlemmarna och deras verksamheter.
 • Att verka för att öka nätverkandet och handeln inom föreningen.